En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Gran Teatre de Xàtiva informa que, emplenant aquest qüestionari, l’atorgant consent expressament que les dades que conté siguen introduïdes en un fitxer a fi de proporcionar els avantatges de la targeta AMANTS DEL TEATRE. No obstant aixó, l’informem del seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se a la: Casa de la Joventut. Carrer Montcada, 14 46800 Xàtiva o a través del correu electrònic granteatre@xativa.es