Informació bescanvi entrades “Cinco horas con Mario”/Información cambio entradas “Cinco horas con Mario”

Des de l’Ajuntament s’ha decidit contractar una segona funció de l’obra “Cinco horas con Mario” prevista per al 15 de maig de 2021 al Gran Teatre. Es realitzaran dues funcions; el 14 i el 15 de maig, ambdues a les 19:30h, y les persones que tinguen entrades per a la funció original i no les hagen anul·lades deuran comunicar la sessió a la qual volen assisitir. Document amb instruccions (valencià i castellà):

Desde el Ayuntamiento se ha decidido contratar una segunda función de la obra “Cinco horas con Mario” prevista para el 15 de mayo de 2021 en el Gran Teatre. Se realizarán dos funciones; el 14 y el 15 de mayo, ambas a las 19:30h, y las personas que tengan entradas para la función original y no las hayan anulado deberán comunicar la sesión a la cual quieren asisitir. Documento con instrucciones (valenciano y castellano):