Enfront de l’Albereda i rodejat de parc, sobreïx el volum del Gran Teatre, a l’igual que nasqueren els teatres clàssics, adaptant les seues grades als desnivells del terreny.
Un volum net, destaca entre la vegetació i potencia la dignitat de l’Albereda. Per la nit, la il.luminació interior dels seus vestíbuls i entreplantes seleccionades per làmines, servirà com a punt d’atracció cultural per als ciutadans i ciutadanes de Xàtiva i de les seues comarques. Moltes hores abans de començar l’espectacle el públic s’apropiarà del Teatre, bé amb la compra de llibres, passejant pels vestíbuls mentre contemplen exposicions, dinant o sopant a la terrassa del bar o, abans o després de la representació principal, és possible presenciar una xicoteta actuació o, en les èpoques de bon temps, pujant al mirador per a, des d’allí, contemplar les vistes més belles de la ciutat i el seu perfil muntanyenc.

És obra del arquitecte/autor Gerardo Ayala Hernández i es va inaugurar la tardor de l’any 2001.

És un edifici que alberga tot tipus de possibilitats escèniques i activitats diverses: teatre, música, òpera, dansa, projeccions, congressos… Acústicament, el Nou Teatre-auditori es proposa respondre a les proporcions rectangulars considerades com idònies.
Tres galeries tècniques travessen la Sala per a manipulació dels focus. La capacitat total del Teatre és de 809 places.
La concepció del Teatre és a la italiana, projectant-se una orquestra, que pot ser utilitzada alternativament pel conjunt d’instruments musicals o per a l’ampliació de la seua capacitat.
La singularitat de la sala consisteix en el fet de ser un conjunt únic, de manera que es puga arribar, des de qualsevol accés a qualsevol localitat. Les grades tenen dos nivells clarament diferenciats, amb distints pendents per a aconseguir una bona visualització, que s’uneixen mitjançant una escala interior. D’esta manera, l’evacuació de la Sala es realitza amb gran facilitat, atés que existeixen eixides a qualsevol dels nivells i es podrà accedir des de qualsevol seient a qualsevol de les eixides.

Capacitat de la sala: Platea 486,  Amfiteatre 194, Palos 129. Total: 809 localitats.

REGLAMENT D’UTILITZACIÓ DEL GRAN TEATRE DE XÀTIVA

El Ple de l’Ajuntament de Xàtiva, en sessió ordinària de data 30 d’abril de 2016, va acordar aprovar expressament, amb caràcter definitiu, la redacció final del text del Reglament d’utilització del Gran Teatre de Xàtiva, una vegada resoltes les reclamaciones presentades i incorporades a la mateixa les modificacions derivades de les reclamacions estimades, la qual cosa es fa públic per al ser general coneixement i en compliment del que disposa l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.