Cia. Corrales de Comedias de Almagro presenta “La venganza de Don Mendo”

Divendres 8 de febrer de 2019

20:30h La Venganza de Don Mendo, de Pedro Muñóz Seca

Preu: 10€

Mendo ha sigut traït per Magdalena, la seua amant, en casar-se amb Sr. Pere. Després de ser alliberat pel marqués de la Montcada i començar una nova vida com a trobador, es troba a la fi amb el seu amant. La venjança es produeix… de la forma més absurda.
Muñoz Seca va captar com cap altre l’interés de l’espectador en la primera meitat del segle XX. És el creador d’un
subgènere de la comèdia, l’astracan. L’ingredient principal és la paròdia, o siga, la burla que fa, en aquest cas, dels drames del segle XIX plens de tragèdies amoroses, gelosia, morts… Ho fa tibant les situacions fins al ridícul i amb un ús del text exquisit. L’ús del vers, combinant les formes mètriques clàssiques amb altres inventades per ell, fan que La venjança de do Mendo siga declarada un clàssic del segle XX.

Mendo ha sido traicionado por Magdalena, su amante, al casarse con D. Pero. Tras ser liberado por el marqués de la Moncada y comenzar una nueva vida como trovador, se encuentra al fin con su amante. La venganza se produce… de la forma más disparatada.
Muñoz Seca captó como ningún otro el interés del espectador en la primera mitad del siglo XX. Es el creador de un
subgénero de la comedia, el astracán. El ingrediente principal es la parodia, o sea, la burla que hace, en este caso, de los dramas del siglo XIX llenos de tragedias amorosas, celos, muertes… Lo hace tensando las situaciones hasta el ridículo y con un empleo del texto exquisito. El uso del verso, combinando las formas métricas clásicas con otras inventadas por él, hacen que La venganza de don Mendo sea declarada un clásico del siglo XX.