Ajornament “La habitación de Maria” amb Concha Velasco

Per circumstàncies mèdiques de l’actriu alienes al Gran Teatre, la funció prevista de “La habitación de María” per a aquest divendres 11 de juny s’ha tingut que ajornar per al 3 de desembre de 2021.

Les entrades ja adquirides serviran per a la nova data sense necessitat de fer cap altra gestió.

Des del Gran Teatre els demanem disculpes per les molèsties que aquesta circumstància haja pogut ocasionar.

Por circunstancias médicas de la actriz ajenas al Gran Teatre, la función prevista de “La habitación de María” para este viernes 11 de junio se ha tenido que aplazar para el 3 de diciembre de 2021.

Las entradas ya adquiridas servirán para la nueva fecha sin necesidad de hacer otra gestión.

Desde el Gran Teatre pedimos disculpas por las molestias que esta circunstancia haya podido ocasionar.