Ajornament “Cantajuego” / Aplazamiento “Cantajuego”

Degut a l’actual situació sanitària i les mesures preventives adoptades des dels governs autonòmic i local i que afecten a la funció prevista de “Cantajuego” per al proper diumenge 31 de gener, informem que ambdues funcions s’han ajornat per al proper diumenge 9 de maig a les mateixes hores (12:00h i 17:00h).

Les entrades adquirides serveixen per a aquesta nova data sense necessitat de fer cap altra gestió, no obstant, es pot sol·licitar l’anul·lació de les entrades i devolució dels diners per el mateix canal que es varen adquirir.

Debido a la actual situación sanitaria y las medidas preventivas adoptadas des de los gobiernos autonómico y local y que afectan a la función prevista de “Cantajuego” para el próximo domingo 31 de enero, informamos que ambas funciones se han aplazado para el próximo domingo 9 de mayo a las mismas horas (12:00h y 17:00h).

Las entradas adquiridas sirven para la nueva fecha sin necesidad de hacer ninguna otra gestión, no obstante, se puede solicitar la anulación de las entradas y devolución del dinero por el mismo canal que se adquirieron.