Ajornada “Cinco horas con Mario” al 15 de maig de 2021

Des del Gran Teatre de Xàtiva informem que s’ha ajornat la funció de “Cinco horas con Mario” prevista per al 29 de novembre, al 15 de maig de 2021 a les 20:30h. Pel fet que la venda de les entrades per a aquesta funció es va realitzar abans de l’aparició de la pandèmia que patim des de fa mesos a tot el món, resultava molt complicat donar amb una solució que permetera implementar les mesures sanitàries que estem aplicant en el Gran Teatre, pel que posats en contacte amb la companyia i sent conscients de la complexitat de la situació, es va acordar l’ajornament a la data indicada. Les entrades adquirides serviran per a la nova data sense necessitat de realitzar cap altra gestió.
Des del Gran Teatre es contínua treballant per a mantindre una programació cultural que permeta al públic gaudir del teatre, la dansa, la música, etc amb seguretat i tranquil·litat.
Gràcies per la vostra comprensió.

Desde el Gran Teatre de Xàtiva informamos que se ha aplazado la función de “Cinco horas con Mario” al 15 de mayo de 2021 a las 20:30h. Debido a que la venta de las entradas para esta función se realizó antes de la aparición de la pandemia que sufrimos desde hace meses en todo el mundo, resultaba muy complicado dar con una solución que permitiera implementar las medidas sanitarias que estamos aplicando en el Gran Teatre por lo que puestos en contacto con la compañía y siendo conscientes de la complejidad de la situación, se acordó el aplazamiento a la fecha indicada. Las entradas adquiridas servirán para la nueva fecha sin necesidad de realizar ninguna otra gestión.
Desde el Gran Teatre se continua trabajando para mantener una programación cultural que permita al público disfrutar del teatro, la danza, la música, etc con seguridad y tranquilidad.
Gracias por vuestra comprensión.