PRÒXIMAMENT

NOTÍCIES

+ INFO

Ajornament “La habitación de Maria” amb Concha Velasco

Per circumstàncies mèdiques de l’actriu alienes al Gran Teatre, la funció prevista de “La habitación de María” per a aquest divendres 11 de juny s’ha tingut que ajornar per al 3 de desembre de 2021.

Les entrades ja adquirides serviran per a la nova data sense necessitat de fer cap altra gestió.

Des del Gran Teatre els demanem disculpes per les molèsties que aquesta circumstància haja pogut ocasionar.

Por circunstancias médicas de la actriz ajenas al Gran Teatre, la función prevista de “La habitación de María” para este viernes 11 de junio se ha tenido que aplazar para el 3 de diciembre de 2021.

Las entradas ya adquiridas servirán para la nueva fecha sin necesidad de hacer otra gestión.

Desde el Gran Teatre pedimos disculpas por las molestias que esta circunstancia haya podido ocasionar.

Informació bescanvi entrades “Cinco horas con Mario”/Información cambio entradas “Cinco horas con Mario”

Des de l’Ajuntament s’ha decidit contractar una segona funció de l’obra “Cinco horas con Mario” prevista per al 15 de maig de 2021 al Gran Teatre. Es realitzaran dues funcions; el 14 i el 15 de maig, ambdues a les 19:30h, y les persones que tinguen entrades per a la funció original i no les hagen anul·lades deuran comunicar la sessió a la qual volen assisitir. Document amb instruccions (valencià i castellà):

Desde el Ayuntamiento se ha decidido contratar una segunda función de la obra “Cinco horas con Mario” prevista para el 15 de mayo de 2021 en el Gran Teatre. Se realizarán dos funciones; el 14 y el 15 de mayo, ambas a las 19:30h, y las personas que tengan entradas para la función original y no las hayan anulado deberán comunicar la sesión a la cual quieren asisitir. Documento con instrucciones (valenciano y castellano):

fes-te-amant-gt2-horizontal-roig-2