REALPOLITIK

Divendres 13 de gener
Realpolitik
Teatre de l’Enjòlit

22:30 h
12€ (amb descompte 10€)

És legítim l’ús de certa dosi de violència per preser¬var la democràcia real? Realpolitik és una farsa sobre un grup de gent que descobreix que donar una bufe¬tada a determinades persones que s’aprofiten del poder ajuda a millorar la realitat que els envolta. Una obra, escrita per Elies Barberà i Carles Fernández Giua per a Teatre de l’Enjòlit, que convida el públic a reflexionar sobre la violència. Quins mecanismes tenim els ciutadans per defensar la democràcia? Quins recursos tenim per defensar-nos d’una classe política corrupta instal·lada en el poder? Benvinguts a la Realpolitik.
Imaginem, per un moment, que una petita acció, com una bufetada, provoqués que un polític corrupte reflexionés, corregís decisions i, fins i tot, abandonés la política.

Imaginem que aquestes accions, convenientment mesurades, aconsegueixen transformar la realitat per millorar-la. Imaginem que això passa. Trobaríem reprovables aquestes accions? Les trobaríem justificables? Lícites? Les podria assumir el sistema?

Realpolitik és teatre d’agitació, un teatre que utilitza el riure com a arma.

Una peça divertida i que faci pensar, que especuli sobre el políticament incorrecte. Que confronti l’es¬pectador amb preguntes latents avui en dia: quins mecanismes tenim per defensar la democràcia? Quins recursos té la ciutadania per defensar-se d’una classe política corrupta, instal·lada en el po¬der, que es dedica a vendre els recursos de tots i a posar-los en mans privades?
A Realpolitik es planteja una situació estranya i pa¬radoxal. Una dona jove, la Martina, de forma no pre¬meditada, de forma instintiva, dóna una bufetada al candidat d’un hipotètic partit conservador. Contra tot pronòstic, aquest gest provoca una mena de con¬versió moral en el polític, una conversió que l’aboca¬rà a renunciar al seu càrrec i a retirar les reformes neoliberals que pretenia implementar. Tot seguit, apareix la pregunta clau: estan lligats ambdós fets?
Hi ha la possibilitat d’incidir en l’ho¬nestedat de la classe política a base d’aquesta mena d’accions, a base d’aquesta petita dosi de violència?
Aquest fet provoca que els personatges de la nostra comèdia s’uneixin, que es trobin. El gest de la Marti¬na crea un grup, un grup de gent “normal” que par¬ticipa del neguit, de la sensació d’impotència, de la sensació d’estafa que amara bona part de la nostra societat. I dins d’aquest grup, aquests nostres perso¬natges troben una il·lusió, un motiu, una lluita.

Fitxa Artística

Autors: Elies Barberà i Carles Fernández Giua.
Direcció: Carles Fernández Giua.
Intèrprets: Albert Alemany, Elies Barberà, Jenny Beacraft, Jordi Brunet, Arnau Marín, Marta Montiel.
Text: Elies Barberà i Carles Fernández Giua.
Disseny d’espai i vídeo: Paula Bosch.
Disseny de llum: Joan Grané.
Disseny de so: Lluís Robirola.
Producció: Mithistòrima Produccions s.l. (Sala La Planeta).
Coproducció: Temporada Alta 2016.
Amb el suport de: ICEC, Diputació de Girona i Ajuntament de Girona.