EL VIRGO DE VISANTETA

Diumenge 5 de març
Teatre
EL VIRGO DE VISANTETA
de Josep Bernat i Baldoví
AUCA 21
18:00 h
Entrada: 5 €

Adaptació del sainet eròtic valencià escrit en 1845 per Josep Bernat i Baldoví.
Tot comença el dia de la processó del Corpus del 1840, a Favara, quan la innocent Visanteta té una aparició celestial que la plena de plaer i de luxúria, però que després portarà moltes conseqüències. Com en tots els pobles del regne, el Retor ha de vetlar per la puresa de les ànimes dels feligresos i l’Alcalde impartir justícia per a totes les gents del lloc i així ho fan amb tot rigor i entusiasme.
Dos parelles del poble, el tio Collons i la tia Tomasa, també Pascualo i Visanteta s’enfronten a la justícia per no fer bon ús d’uns atributs tan bons, tan naturals i tan perfectes com són el nap i la figa.
La comèdia no és apta per a miops d’ànima, estrets de cervell i devots de la tristor.